Lyhyt historiamme

Kääntövoima sai alkunsa vuonna 2014, kun Tampereen yliopiston monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman opiskelijoiden keskuudessa alkoi keskustelu osuuskunnan perustamisesta. Siinä alku siten kuin se olisi tavallista kertoa. Vielä yksityiskohtaisemmin: Monilla kääntäjän ammattia käsittelevillä luennoilla oli vuoden 2014 kevääseen mennessä jo jonkin aikaa käsitelty erilaisten yritysmuotojen etuja, ja itse olin ehtinyt kiinnostua osuuskuntatoiminnasta. Juttelin omille tuttavilleni asiasta ja saatoinpa lähettää aiheesta myös viestin käännöstieteen oppiaineen sähköpostilistalle, kun omat opintoni alkoivat lähestyä loppuaan.

Alkujaan Kääntövoiman perustamisesta puhuttiinkin siis Tampereen yliopiston käytävillä, mutta hyvin pian yrityksen perustamisessa siirryttiin konkreettisemmalle asteelle. Kokoonnuimme aiheesta kiinnostuneiden kanssa ensimmäisen kerran muistini mukaan huhti–toukokuussa 2014. Sen jälkeen useiden kuukausien ajan suunnittelimme ja ideoimme yrityksen perustamista ja tulevaa liiketoimintaamme. Pohdimme pitkään ja hartaasti sitä, mitä odotimme yhteistoiminnalta, ja mietimme muun muassa imagoamme, palvelutarjontaamme ja suhdettamme muihin käännösyrityksiin.

Varsinaisessa yrityksen perustamisessa meni jotakuinkin vuosi. Viimein helmikuussa 2015 Osuuskunta Kääntövoima aloitti yritystoiminnan.

Perustajajäseniä uudessa yrityksessä oli 11 itseni mukaan lukien. Suurin osa jäsenistöstä oli jo tuolloin opintojensa loppuvaiheessa tai hiljattain valmistuneita. Tosin muistettakoon, että opintojen loppuvaiheessa oleminen on yliopistolaisille suhteellinen käsite. Itse tarkoitan sillä pääaineopintojen olemista loppusuoralla.

Tätä nykyä kääntövoimalaisia on 14 eikä luku ole kiveen hakattu. Jäsenmäärämme saattaa elää lähitulevaisuudessakin, sillä otamme ympäri vuoden vastaan jäsenhakemuksia, jotka osuuskunnan hallitus sitten käsittelee neljännesvuosittain. Voit tutustua jäseniimme tarkemmin Tekijät-sivulla.

Joukossa on voimaa

Ajatuksena oli alusta alkaen mahdollistaa kunkin jäsenen toimiminen kääntäjänä tuttujen, luotettavien opiskelukavereiden tukemana. Osuuskuntatoiminta antaa meille liikkumatilaa sekä yhteisön – nämä ovat kaksi ehkä tärkeintä tekijää, jotka toivat jäsenet mukaan omien yritysten perustamisen sijaan. Sittemmin toimintamallimme on hioutunut, mutta perusajatus siitä, että jäsenet tukevat toisiaan, on pysynyt.

Kääntövoimaa perustettaessa yksi keskeisistä syistä osuuskuntamuodon valitsemiseen olikin siis se, että yhdessä olemme vahvempia. Käytännössä tämä näkyy siinä, että voimme tarjota monipuolisempia palveluita ja ohjata töitä sisäisesti toinen toisillemme. Yksi esimerkki yhteistyöstä on oikolukeminen: jokainen meistä oikolukee työnsä itse, mutta usein myös oikoluettaa tekstinsä toisella jäsenellä.

Mitä tulee projekteihin, me lisäksi tuemme toisiamme ja opimme toisiltamme. Se, mitä itse en osaa, mutta jonka toinen kääntövoimalainen osaa, on minulle helposti opittavissa. Samaten kiireen yllättäessä löytyy aina joku, joka auttaa.

Sitten yrittäjyys ja yrityksen pyörittäminen – se voi olla yksinäistä eikä kiinnosta kaikkia. Kiitos osuuskunnan ja sen, että osa meistä keskittyy muita enemmän hallintopuoleen, kaikkien meistä ei tarvitse huolehtia sellaisista asioista kuin kirjanpito, palkat ja veroasiat. Samaten ne, jotka eivät ole vahvimmillaan asiakasrajapinnassa, voivat pyytää koordinaattorilta apua tehtävässä. Yhdessä meillä on lisäksi enemmän osaamista, ei pelkästään yrittäjyydestä ja eri kielipareista, vaan myös markkinoinnista, kääntämisen erikoisaloista ja kaikista mahdollista aihealueista.

Ja lopuksi: onhan myös niin, että yhdessä on mukavampaa, varsinkin mitä tulee pikkujouluihin ja yhteisiin hetkiin! Kääntövoima onkin ennen kaikkea kääntäjäyhteisö, ei pelkästään yritys.