Kuva joka havainnollistaa käännöspalveluja

Olemme täyden palvelun käännöstoimisto. Voit tilata meiltä käännöksen esimerkiksi käyttöohjeille, tiedotteille tai markkinointimateriaaleille. Teksti kuin teksti saa meillä ammattitaitoisen käsittelyn.

Tarjoamme oikolukua ja tekstintarkistusta erityyppisille suomen- ja englanninkielisille teksteille. Oikoluvulla ja tekstintarkistuksella tarkoitetaan tekstin eriasteista viimeistelemistä julkaisuvalmiiksi.

litterointia kuvaava kaiutinsymboli asiakirjasymbolin yllä

Litterointi eli sanelunpurku tarkoittaa puhutun aineiston siirtämistä kirjoitettuun muotoon, jolloin sitä voidaan käyttää esimerkiksi tutkimusaineistona. Kääntövoimassa kaikki litterointiaineistot käsitellään tarkasti ja luottamuksellisesti.

Toimittaessa tekstiä muokataan ja viimeistellään kokonaisvaltaisesti julkaisemista varten. Tekstin rakennetta, kieltä ja usein myös sisältöä muotoillaan uudelleen, jotta ne vastaisivat tarkoitustaan mahdollisimman hyvin. Toimittamisesta hyötyvät kaikki tekstit, joilta vaaditaan korkeaa laatua.