Kääntäminen on ammattilaisen työtä

Kääntäminen ei ole vain sanojen korvaamista toisilla. Vaikka sanatkin ovat toki tärkeitä, tekstin merkitykset ovat toimivan viestinnän kannalta usein yksittäisiä sanoja tärkeämpiä.

Ammattikääntäjän tehtävä on välittää alkuperäisen tekstin merkitykset kaikkine vivahteineen uuden kohdeyleisön luettavaksi. Koulutettu ammattilainen on harjaantunut huomioimaan työssään kaikki seikat, jotka saattavat vaikeuttaa tekstin vastaanottoa. Ammattilainen arvioi käännettävän tekstin ominaisuuksien lisäksi kääntämisen tavoitteita ja viestikanavan, tarkoituksen ja vastaanottajaryhmän vaihtumisesta aiheutuvia vaatimuksia. Hän miettii myös kulttuurien ja ilmaisutapojen eroja.

Kääntövoiman kääntäjät ovat koulutettuja ammattilaisia, jotka ratkovat kääntämiseen liittyvät ongelmat asiakkaan puolesta. Olemme nuoria ja ketteriä asiantuntijoita, joilta saat asiakaslähtöistä palvelua ja tarkoitukseensa räätälöidyt käännökset.

Kääntäminen on työnteon ja viestinnän tehostamista

Ammattilaisen laatima käännös on tae siitä, että lukija ymmärtää, mitä tekstillä halutaan hänelle viestiä. Käännös voidaan ja usein kannattaakin laatia kaikista vieraskielisistä teksteistä ja asiakirjoista, joita käytetään muunkielisillä kielialueilla ja markkinoilla. Varsinkin asiakkaat vaativat tekstejä omalla kielellään, ja Euroopassa oman kielen käyttäminen on oikeus. Kun teksti on laadittu vastaanottajan omalle kielelle ammattitaitoisesti, voidaan olla varmoja siitä, että tekstin sanoma välittyy. Käännösten laatiminen myös helpottaa ja tehostaa työskentelyä ja takaa viestintätavoitteiden onnistumisen.

Maailma on täynnä tekstejä. Teksti, joka ei puhuttele vastaanottajaa vastaanottajalähtöisesti ja jota vastaanottaja ei ymmärrä, hukkuu tekstimassaan. Siksi vieraskielisen tekstin käännättäminen palvelee tarkoitustaan lähes poikkeuksetta. Kun teksti on laadittu vastaanottajan omalle kielelle ammattitaitoisesti, voidaan olla varmoja siitä, että viestintä ja kommunikaatio on sujuvaa ja toimivaa. Käännösten laatiminen myös helpottaa ja tehostaa työskentelyä ja takaa viestintätavoitteiden onnistumisen.

Käännökset ovat kaikkialla

Käännettävä aineisto voi olla mitä tahansa, esimerkiksi yrityksen esite, mainosvideo, vuosikertomus tai verkkosivut. Ihminen lukee päivittäin käännöksiä huomaamattaankin, sillä käännöksiä laaditaan kaikenlaisista teksteistä ja asiakirjoista. Televisio- ja tienvarsimainokset ovat usein käännöksiä, samoin lehdestä lukemamme uutiset. 

Kääntövoiman työntekijät kääntävät tekstejä käytännössä tekstityypistä ja -lajista riippumatta, sillä kääntäjämme ovat saaneet laajan ja kattavan koulutuksen kääntämiseen. Tavoitteenamme on auttaa asiakasta saavuttamaan kaikki viestintätavoitteensa tehokkaasti. 

Erikoisalojen käännökset

Kääntövoiman ammattilaiset ovat perehtyneet erikoisalojen tekstien kääntämiseen. Heidän käännöksiinsä välittyy niin käyttöohjeiden ja teknisten tekstien tarkka termistö kuin myös mainosten ja luovien tekstien vivahteikkuus. Valitsemme projektiisi kääntäjän, jonka tausta soveltuu vaatimuksiisi parhaiten. Koska arvostamme asiakaslähtöisyyttä ja hyvää asiakaspalvelua, palvelumme kattaa käännöstekstin kokonaisvaltaisesti. Voit olla varma, että käännös vastaa tarkoitustasi.

Käännämme muun muassa seuraavien alojen tekstejä:

  • tekniikan alan tekstit, kuten käyttöohjeet ja tuotekuvaukset
  • verkkosivut ja verkkokaupat
  • journalistiset tekstit ja uutiset
  • finanssi- ja talousalan tekstit
  • mainokset ja markkinointitekstit
  • tutkimusraportit ja -artikkelit sekä tieteelliset julkaisut
  • kaunokirjallisuus ja muut luovat tekstit.

Käännämme myös muiden erikoisalojen tekstejä, joten ota rohkeasti yhteyttä!