Alla on kuvattu lyhyesti, mitä kullakin palvelulla tarkoitamme ja miten ne eroavat toisistaan. Voit tarjousta pyytäessäsi mainita, minkä palvelun haluat, mutta voimme myös arvioida tekstisi ja suositella sopivaa palvelua.

Oikoluku

Oiko- eli korjausluku on tekstintarkistusta kevyempää tekstin muokkaamista, jolla varmistetaan tekstin virheettömyys. Oikoluetussa tekstissä ovat välimerkit paikallaan ja yhdyssanat oikein, eikä siitä löydy noloja kirjoitusvirheitä. Oikoluku tekee tekstistä huolitellun ja viimeistellyn, mikä antaa kirjoittajasta asiantuntevan ja tuotteesta laadukkaan kuvan.

Oikoluvun yhteydessä voimme myös tarkistaa lähdeviitteet asiakkaan pyynnöstä. Oikoluemme suomen- ja englanninkielisiä tekstejä.

Oikoluku tulisi tehdä kaikille julkaistaville teksteille. Erityisesti sitä suositellaan teksteille, joille toivotaan laajaa yleisöä. Tällaisia tekstejä ovat esimerkiksi verkkosivut, erilaiset julkaisut, tiedotteet ja vuosikertomukset.

Tekstintarkistus

Tekstin- tai kielentarkistuksessa teksti käydään läpi kaikkien epäselvyyksien, tyylivirheiden ja yhdenmukaisuuden kannalta. Siihen sisältyy aina myös oikoluku. Tekstintarkistuksessa tavoitteena on parantaa tekstien luettavuutta ja saada aikaan julkaisukelpoinen, selkeä, virheetön ja sujuva teksti, joka sopii tarkoitukseensa.

Koska tekstit ovat erilaisia, tekstintarkistuksen laajuus riippuu tekstin vaatimusten lisäksi asiakkaan toiveista. Voimme kommentoida ja antaa korjausehdotuksia tai jopa työstää tekstisi loppuun saakka.

Tekstintarkistusta voidaan suositella kaikenlaisille julkaistavaksi tarkoitetuille teksteille, kuten esitteille, markkinointimateriaaleille, käyttöohjeille, raporteille, opinnäytetöille, pro gradu -tutkielmille, yritysten asiakirjoille, tiedotteille ja verkkosivuille.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Oikoluku- ja tekstintarkistuspalvelumme on suunnattu erityisesti

  • liike-elämän edustajille
  • julkaistavien tekstien kirjoittajille
  • tutkijoille ja opiskelijoille
  • henkilöille, jotka kirjoittavat tekstiä muulla kuin äidinkielellään
  • henkilökohtaisen materiaalin (esim. CV:t tai hakemukset) tarkistusta kaipaaville.

Jos etsit tekstintarkistustakin kokonaisvaltaisempaa tekstin muokkausta ja viimeistelyä, ratkaisu on toimittaminen.