Olen pääasiassa englannin kääntäjä ja tulkki, mutta olen opiskellut myös muun muassa saksaa, ruotsia ja tšekkiä, ja olen graduvaiheessa Tampereen yliopistolla. Olen työskennellyt monenlaisten tekstityyppien parissa kaunokirjallisista, lääketieteellisistä ja hallinnollisista teksteistä käyttöohjeisiin. Aihepiireinä minua kiinnostavat muun muassa psykologia ja biologia. Kääntäjä- ja tekstintarkistustyön lisäksi teen sarjakuvia ja kuvituksia.

Olen myös osuuskunnan hallituksen jäsen.